Підготовлено і видано методичні рекомендації зі стратегічного планування партисипативним методом

Всебічний досвід, отриманий під час реалізації проекту з розробки Стратегії-2028 для Пісочинської об’єднаної громади, дозволив нам та нашим партнерам з Асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України підготувати методичні рекомендації зі стратегічного планування. Цільова аудиторія – органи місцевого самоврядування та інститути громадянського суспільства.

Укладачі: д.держ.упр., доцент Дунаєв Ігор, Ключник Наталія, к.е.н. Морозюк Наталія та Пісочинський селищний голова Чернобай Олег.

Мета цих методичних вказівок – простою і зрозумілою мовою донести специфіку і методологію партисипативного планування місцевого розвитку до територіальних громад і зацікавлених спільнот для того, щоб розвіяти їхні сумніви щодо або недоречності, або складності, або безперспективності залучення зацікавленого населення до проектування спільного майбутнього у сучасній Україні.

Колектив укладачів хоче донести і розкрити «родзинки» власного підходу, який напрацьовувався суто емпірично, від стратегії – до стратегії. в чому полягають ці «родзинки»?

По-перше, акцент саме на партисипативному підході, а не на експертно-партисипативному чи методиках зі Східної Європи.

По-друге, наш досвід – це досвід своєрідних «лайфхаків», як краще проводити певні заходи із залученням українців з урахуванням їх ментальності, культури і стилю життя.

По-третє, аналітичність та перехресна перевірка даних, що дозволяє виявити приховані тенденції у розвитку громади.

I у цьому є великий виклик нашого часу: творити зміни разом. Давайте творити їх спільно, партисипативно!..

Дані методичні рекомендації підготовлені у межах проекту «Покращення місцевого самоврядування Пісочинської громади у Харківській області шляхом створення та прийняття партисипативної стратегії розвитку», який реалізується Громадською спілкою «Слобожанські стратегії» за фінансової підтримки Канадського фонду місцевих ініціатив (контракт №CFLI-2018-KYIV-0002).

 

Завантажити методичні рекомендації можна за постійним посиланням: https://drive.google.com/file/d/1NaLzIvSHMAQmSXk0st7UBpte8Whv-KV8/view?usp=sharing