Спектр пріоритетних напрямів діяльності Спілки

1) сприяння демократичним процедурам і багатоканальному інвестуванню у розвиток регіонів і територіальних громад;

2) партнерська взаємодія з іншими профільними громадськими організаціями (аналітичними центрами, асоціаціями, фондами розвитку та ін.), освітніми і науковими установами, спеціалізованими приватними підприємствами, що виконують функції економічного розвитку громад, покращення інститутів управління, залучення інвестицій;

3) організація і провадження експертно-аналітичних розробок і супроводу рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування та підприємств приватного сектору;

4) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;

5) трансфери знань і технологій, підтримка розвитку виробничих кластерів і комерціалізації знань в Україні;

6) підтримка розвитку громадянського суспільства в Україні, покращення якості її інститутів. Захист прав та основоположних свобод людини і громадянина в Україні;

7) сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;

8) сприяння реалізації проектів регіонального і місцевого розвитку, у тому числі за рахунок бюджетних кошів і коштів міжнародної технічної допомоги;

9) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;

10) сприяння розвитку вищої освіти, післядипломної освіти і «освіти протягом життя», сприяння освітнім і культурним обмінам молоді, службовців, викладачів.