Наші принципи і цінності

Спільне благо.

Ми переконані, що саме спільне благо здатне збалансовувати право і бажання особистості на індивідуальне володіння ресурсами громади і суспільства. Кожна людина і громада повинні мати достатній доступ до спільних ресурсів таким чином, щоб забезпечити добробут і повніше життя, але це можливе через спільну працю – і це є спільним благом. Наш пріоритет буде на тих проектах і програмах розвитку, які передбачають співпрацю з усіма відповідними секторами громадськості з метою сприянню спільному благу Харківській області і Слобожанщині як невід’ємних і опорних частин єдиної України. Принцип спільного блага також буде покладений і в координацію доступних для нас ресурсів, у планування та взаємодію з іншими впливовими агентствами і організаціями. Ми віримо, що енергія спільного розвитку нарощує довіру і спільну силу.

Ініціатива.

Лише ініціатива з боку небайдужих людей відкриває шлях до успіху і спільного блага. Відчуваючи внутрішнє спонукання до нових форм діяльності і згуртування на Слобожанщині, лише натхнені люди сформують нові здатності створювати спільне благо і бути серед лідерів змін.

Успіх через знання і експертизу.

Успіх у досягненні спільного блага, утвердженню демократичних цінностей та економічному розквіті регіонів України залежить від згуртованості і наполегливості команд досвідчених і патріотичних людей. Зараз час пропонувати і реалізовувати дієві рішення спільного розвитку, спираючись на власні знання та безмежні бази знань людства.

Прозорість і підзвітність.

Це є суттєвим і критичним фактором успіху Спілки, що забезпечується на двох рівнях: діяльність Спілки вимагатиме прозорості у частині формування її ресурсної спроможності; прозорість має демонструватися у статутній діяльності Спілки щодо виконання ініційованих нею проектів і у впровадженні прозорих критеріїв взаємодії зі сторонніми організаціями.

Політична незаангажованість.

Діяльність Спілки не переслідує жодних політичних цілей, не містить політичних преференцій чи йде на користь конкретних кандидатів, партій або партійних блоків. Ми йдемо осторонь політичної боротьби як  позапартійна організація.

Законність.

Наша діяльність здійснюється згідно чинного законодавства України, Конституції України та з повагою до міжнародних норм, права і етики.

Солідарність.

Усі учасники Спілки і члени Наглядової ради погоджуються діяти в рамках статуту, прийнятої загальної стратегії Спілки, дотримуватися принципів діяльності, вимог щодо управління та структурної уніфікації, корпоративного стилю, принципів поширення інформації про діяльність Спілки.

Міжнародна включеність і співпраця.

Ми пов’язуємо стратегічний успіх України, її регіонів та громадських і бізнесових організацій зі скорішою взаємовигідною інтеграцією у міжнародні процеси і мережі, зі здатністю засвоювати нові можливості, поширювати свій досвід і знання закордонним партнерам. Мудре долання проблем економічного зростання і дорослішання українських регіонів, які вже відомі з-за закордонного досвіду або виникають зараз, – це ще одна необхідна умова для спільного блага.