Наші цілі розвитку

  1. Власний організаційний розвиток Спілки.
  2. Формалізація внутрішніх процесів від зародженні ідеї до підготовки передпроектної заявки.
  3. Підвищення обізнаності про нас серед цільових аудиторій: грантодавців, місцевих органів влади, університетів.
  4. Формування експертного ядра та кадрового резерву виконавців.